Comverse DemoZone ראשי

Comverse DemoZone

פיתוח חדש לאתר פנימי בחברת קומברס שיציג למנהלי החברה את הדמויים שבפיתוח. האתר נבנה תוך שימת דגש על חווית המשתמש, ומטרתו להציג את מוצר החברה אשר נמצא בשלבי פיתוח, על תכונותיו, יתרונותיו ושימושיו למנהלי החברה כדי שיוכלו לחקור, ללמוד ולהעריך את המוצר לשם דיונים פנימיים.
Comverse DemoZone דף פנימי 1
Comverse DemoZone דף פנימי 2
Comverse DemoZone דף פנימי 3
נשמח להציע לך פתרון מותאם אישית קבל הצעת מחיר